Zespół

dr hab. Marek Aleksander Cichocki

Filozof, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, ceniony w kraju…

Więcej

Prof. UW dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Politolog, historyk i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych, ekspert w obszarze funkcjonowania polityk gospodarczych Unii…

Więcej

Dr hab. Artur Wołek

Profesor administracji i polityk publicznych Akademii Ignatianum w Krakowie, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds.…

Więcej

Dr Olaf Osica

Politolog, manager sektora think-tanków, ekspert spraw międzynarodowych, doktor nauk społecznych i politycznych. Od 2016 dyrektor…

Więcej

Dr Marcin Darmas

Doktor nauk humanistycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog i historyk kultury, ekspert w zakresie studiów…

Więcej

Jan Pawelec

Politolog, absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również absolwent…

Więcej

Ryszarda Formuszewicz

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów komparatystyki prawniczej na…

Więcej

dr Paweł Kowal

Politolog i historyk, polityk, publicysta. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje w…

Więcej

Konrad Dziurdzia

Koordynator ds. komunikacji i promocji / Zastępca Kierownika Projektu

Magdalena Jędrzejewska

Główny specjalista ds. administracyjnych oraz finansowych w projekcie (od 01.01.2018)