Aktualności

Zakończenie działań projektowych

30 listopada 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski”. Z radością informujemy, iż w toku realizacji projektu uzyskano wszystkie założenia merytoryczne oraz wskaźnikowe. Dziękujemy wszystkim ekspertom za wytężoną pracę, poświęcony czas i…

Więcej

Zakończenie prac nad polską i angielską wersją publikacji powstałej w ramach projektu

Uprzejmie informujemy, iż rezultatem prowadzonych w projekcie prac badawczych jest publikacja książki pod redakcją prof. Marka A. Cichockiego pt. Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu. Wydawcą książki jest Centrum Europejskie Natolin. Wersja angielska książki zatytułowana Contemporary States and the Crisis of the Western Order jest wynikiem z kolei z renomowanym międzynarodowym wydawnictwem naukowym Peter Lang…

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (czerwiec-listopad 2019)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich i periodykach naukowych od czerwca do listopada 2019 r.  Prof. MAREK ALEKSANDER CICHOCKI  „Kryzys światowego ładu liberalnego. Jego natura i znaczenie dla Polski”, Sprawy Międzynarodowe, t. LXXII, nr 2/2019. „Strategiczne minimum” Unia ze swoim technokratycznym aparatem i coraz bardziej anachroniczną ideologią…

Więcej

Zamknięcie Forum oraz biblioteki projektowej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem projektu, zamykamy forum eksperckie projektu oraz bibliotekę projektową. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za udział i zaangażowanie. Wybrane zasoby informacyjne i publikacyjne będą nadal dostępne dla zainteresowanych.

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (styczeń-maj 2019)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich od stycznia do maja 2019 r. Prof. MAREK CICHOCKI „Dalsza centralizacja prowadzi do pogłębiania konfliktu” Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku i coraz silniejsza jest świadomość tego, że mamy prawo do samodzielności w zakresie określania warunków własnego rozwoju. Definiowania…

Więcej

Zakończenie prac nad drugą i trzecią serią analiz badawczych

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace nad 2 analizami badawczymi projektu dot.: zdefiniowania roli współczesnego państwa w budowaniu strategii bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wobec kryzysu w perspektywie trzech obszarów badawczych: kultury, historii oraz dyskursu publicznego, a także analizy porównawczej wybranych polityk i działań dużych aktorów europejskich (case-study): Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, oraz w perspektywie wschodniej Europy,…

Więcej

Zakończenie 4 edycji warsztatów projektowych

Z radością informujemy, iż Centrum Europejskie Natolin (wraz ze swoim zamiejscowym oddziałem w Łodzi, Instytutem Europejskim) zakończyło w ramach projektu serię warsztatów tematycznych dot. m.in.  kształtowania kompetencji analitycznych oraz dot. roli współczesnego państwa w budowaniu strategii bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, jak i zarządzania kryzysowego w Polsce, tworzenia ekspertyzy strategicznej i reform systemowych oraz dostosowania działalności polskiej…

Więcej

Warszawska Konferencja na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych w Radzie Europy – 22 Marca 2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem fińskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy zapraszają do udziału w międzynarodowej Warszawskiej Konferencji na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych w Radzie Europy, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 marca 2019 r.…

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (sierpień – grudzień 2018)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich od sierpnia do grudnia 2018 r.  Prof. MAREK CICHOCKI „Przed 2019 rokiem: Niepewny los” Świat nieznanej przyszłości to świat, na który składają się takie strategiczne wybory, które zadecydują o naszym przyszłym losie – niestety, żaden nie da nam gwarancji pełnego sukcesu.…

Więcej

Udział ekspertów w krajowych i zagranicznych konferencjach i debatach w roku 2018

Tak jak w roku 2017, również w 2018 roku w ramach realizacji projektu eksperci odbyli wiele wyjazdów w celu konsultacji i ewaluacji własnych badań, które mają im pomóc w przygotowaniu analiz badawczych w projekcie, popularyzacji nauko humanistycznych oraz polskiej myśli naukowej: Wybrane wydarzenia Profesor Marek Cichocki wziął udział w naradzie polsko-niemieckiej grupy konsultacyjnej przy Prezydencie…

Więcej

Sprawozdanie pokonferencyjne

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i wnioskami pokonferencyjnymi wydarzenia listopadowego:  Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, pozycja dostępna w bibliotece projektu.

Więcej

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów – 10 grudnia 2018

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych, organizowanych w ramach konferencji projektowej Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, które odbędą się 10 grudnia 2018r. od godziny 10:00.  Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom nabycie istotnych kompetencji i kwalifikacji w takich obszarach jak źródła, procesy i techniki…

Więcej

Dwujęzyczna publikacja pokonferencyjna

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z publikacją po-konferencyjną: Kryzys liberalnego Zachodu a zagrożenia współczesnego świata. Publikacja pokonferencyjna (The Crisis of the Liberal West and the Dangers of the Modern World. A post-conference publication). (pozycja dostępna po zalogowaniu)

Więcej

Prof. Csaba Törő dołączył do prelegentów konferencji projektowej 26 listopada

Z radością informujemy, iż do prelegentów konferencji projektowej: Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: w poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, dołączył Prof. Csaba Törő, węgierski politolog, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Karoli Gaspar w Budapeszcie i dziekan tamtejszego Wydziału Prawa, współpracownik austriackiego Institute of European and Security Policy. Jest…

Więcej

Publikacja CEN powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS6

Serdecznie polecamy Państwa uwadze rozdział podsumowujący publikację Centrum Europejskiego Natolin The aspects of a crisis. An analysis of crisis management from an economic and political perspective. Publikacja książki oraz badania interdyscyplinarne zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego o nr 2013/11/B/HS5/04170: Wyzwania zarządzania kryzysem w perspektywie ekonomicznej i politologicznej, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Summary and Conclusion…

Więcej

Zapraszamy na konferencję projektową: Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu

Centrum Europejskie Natolin ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji STRATEGIE POLITYCZNE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA: W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ I KONCEPCJI W CZASACH KRYZYSU która odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00. Partnerem konferencji jest Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Obecne burzliwe zmiany…

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (lipiec 2018)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich w lipcu 2018. Prof. MAREK CICHOCKI “Między bezpieczeństwem a sprawiedliwością” Praworządność jest jedną z wielu wartości europejskich. Jest jedną z reguł ogólnych, które mówią, że władza podlega prawu. Problem polega na tym, że obie strony sporu, odwołując się do kategorii prawa,…

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (czerwiec 2018)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami i wywiadami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w prasie oraz mediach internetowych w czerwcu 2018.  Prof. MAREK CICHOCKI “Spór dwóch liberalizmów” Liberalna demokracja jest dzisiaj na sztandarach integracji europejskiej oraz tych rządów w UE, które walczą z populizmem. Stała się właściwie najbardziej dominującą, ortodoksyjną ideą, wokół której skupiają się obrońcy…

Więcej

Debata „Globalizacja. Koniec czy nowy początek?” z udziałem dr Olafa Osicy oraz Prof. Andrzeja Zybertowicza

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Domu Innowacji Społecznych  w Warszawie  odbyła się debata poświęcona globalizacji, z udziałem jednego z ekspertów projektu. Czy globalizacja ma przyszłość? Czy należy przywrócić ją polityce? Jakie jest miejsce państwa w procesie globalizacji? Czy Polska powinna płynąć w nurcie globalizmu, czy raczej skupić się na interesach lokalnych? W debacie…

Więcej

Konferencja „Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in comparative perspective”

W dniach 11-12 maja 2018 członkowie zespołu badawczego projektu, Prof. Tomasz Grzegorz Grosse oraz Prof. Marek Aleksander Cichocki brali czynny udział w konferencji międzynarodowej w St Antony’s College (University of Oxford) : Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in Comparative Perspective [Conference] Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in Comparative Perspective

Więcej

Thomas Kleine-Brockhoff – wywiad dla Natolin-blog

Zachęcamy bardzo gorąco do zapoznania się z wywiadem dla Natolin-blog przeprowadzonym z prelegentem naszej konferencji projektowej, Panem Thomasem Kleine-Brockoffem, Dyrektorem berlińskiego Biura German Marshall Fund of the United States: An interview with Thomas Kleine-Brockhoff

Więcej

Miejsce i rola państw grupy wyszehradzkiej w UE

Szanowni Państwo, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uczelnia Łazarskiego oraz Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN zapraszają na konferencję naukową pt. „Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej”, która odbędzie się 10 maja 2018 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Szczegółowy program znajduje się w załączeniu. Zaproszenie i program_PL

Więcej

Pojedynek na argumenty i słowa w Natolinie – Zapraszamy do udziału w finale debat europejskich oraz do zwiedzenia kompleksu Natolin

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Centrum Europejskie Natolin organizuje – we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce – podsumowanie zeszłorocznej edycji projektu europejskich debat oksfordzkich dla młodzieży akademickiej Team Europe & The Art of Debate. W finałowej rywalizacji udział wezmą zwycięskie zespoły zeszłorocznych turniejów regionalnych, reprezentujące uczelnie z całej Polski. Partnerami wydarzenia są Centra…

Więcej

Wydarzenia w Natolinie 15 – 17 marca

Informujemy, iż w dniach 15 – 17 marca Kolegium Europejskie w Natolinie organizuje cykl wyjątkowych wydarzeń naukowych: – Debatę pt. Between Russian Empires: One hundred years on wraz z pokazem filmu Lenin: Nieznana historia rewolucji, która odbędzie się dnia 15.03.2018 o godzinie 15:30. W dyskusji wezmą udział: Marcel Van Herpen (Cicero Foundation) Gayle Lonergan (University…

Więcej

Zachęcamy do logowania się na stronę projektu – komunikat

Szanowni Państwo, celem zapoznania się z większą ilością materiałów i opinii opracowanych przez naszych ekspertów –  zbiór tekstów umieszczonych w elektronicznej bibliotece projektu – jak również w związku z możliwym udziałem w dyskusji z ekspertami, bardzo gorąco zachęcamy do logowania się na stronie projektu. Aktualnie dostępne są m.in. następujące teksty : Post-prawda a ponowoczesność Media…

Więcej

Kryzys berliński – Prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Tomasz Grzegorz Grosse Kryzys berliński Jednym z największych skutków kolejnych kryzysów europejskich są rosnące podziały wewnątrz niemal wszystkich państw UE, jak również coraz większa bezkompromisowość polityków rywalizujących o głosy wyborców. Wcześniej polityka europejska wydawała się stosunkowo prosta. Panował konsensus między elitami politycznymi głównego nurtu na temat liberalnych wartości będących podstawą integracji, jej podstawowych kierunków, a…

Więcej

Coraz większe kłopoty Wielkiej Brytanii – Prof. Tomasz Grzegorz Grosse na łamach CAKJ

Na ostatnim szczycie UE w 2017 roku przywódcy państw członkowskich zaakceptowali ustalenia pierwszego etapu negocjacji „umowy rozwodowej” między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Nie może to dziwić, gdyż poczynione ustalenia są niewątpliwe dużo korzystniejsze dla Wspólnoty. Mimo, że do ostatecznego porozumienia jeszcze daleko, brytyjski parlament zaniepokojony rozwojem sytuacji zdecydował, że to nie rząd Teresy May…

Więcej

Komunikaty: Konferencja 29 stycznia – Expert Forum oraz udział Pana Tomáša Sedláčka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych naszym elektronicznym Expert Forum, iż zostanie ono aktywowane w trakcie konferencji 29 stycznia. Gorąco zachęcamy do logowania się oraz dyskusji z naszymi ekspertami z zespołu projektowego, w szczególności w zakresie wniosków po-konferencyjnych. Miło nam niezmiernie również potwierdzić, iż zgodnie z opublikowanym harmonogramem wydarzenia, w naszej konferencji udział brać będzie…

Więcej

Program konferencji „Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu”

Szanowni Państwo, zachęcamy do pobierania programu konferencji: Program konferencji_Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu_29 stycznia_CEN Conference agenda_29 January 2018_Natolin European Centre Pragniemy również poinformować, iż konferencja będzie prowadzona w języku polskim oraz angielskim (z tłumaczeniem na język polski w zależności od poszczególnych wystąpień).

Więcej

Prof. Aleksandra Hnatiuk na konferencji 29 stycznia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż do grupy ekspertów w trakcie konferencji projektowej w dniu 29 stycznia 2018, dołączy Pani Prof. dr hab. Aleksandra Hnatiuk, znana i ceniona ukrainistka, tłumaczka i literaturoznawczyni.     Wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Instytucie Slawistyki PAN, redaktor naczelna czasopisma „Polski Studii”, Sekretarz Stacji Kijowskiej SEW UW. Członkostwo w…

Więcej

Komunikat: propozycja literatury tematycznej związanej z kryzysem liberalnego Zachodu

Szanowni Państwo, aby zapoznać się z tematyką kryzysu liberalnego Zachodu, proponujemy Państwu następujące lektury (zostaną one umieszczone bibliotece elektronicznej projektu): Mark Lilla, “The Once and Future Liberal. After Identity Politics”, Harper 2017. W swojej znakomicie uargumentowanej i erudycyjnej książce autor tłumaczy, że liberałowie powinni porzucić polaryzującą politykę tożsamościową i wypracować wizję przyszłości, która przekona wszystkich…

Więcej

Zapraszamy na Konferencję : Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu, 29 stycznia 2018 r. Centrum Europejskie Natolin

29 stycznia 2018 Centrum Europejskie Natolin, Warszawa Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji, do udziału w interdyscyplinarnej konferencji z udziałem ekspertów polskich i międzynarodowych : Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu, która organizowana będzie w siedzibie Centrum Europejskiego Natolin w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84). Osoby…

Więcej

Zakończenie I analizy badawczej

Eksperci zespołu projektowego zakończyli prace nad pierwszą analizą badawczą, dotyczącą kulturowych przyczyn systemowego kryzysu liberalnego, z uwzględnieniem perspektywy Polski. Wyniki przedmiotowych analiz podlegać będą teraz konsultacjom z ekspertami zewnętrznymi, jak również omówione zostaną na pierwszej organizowanej w styczniu 2018 r. konferencji naukowej z udziałem ekspertów międzynarodowych.

Więcej

Centrum Europejskie Natolin rozpoczęło realizację projektu Zasoby Humanistyki

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 19.06.2017 r. Centrum Europejskie Natolin rozpoczęło realizację projektu „Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017…

Więcej