Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (styczeń-maj 2019)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich od stycznia do maja 2019 r.

Prof. MAREK CICHOCKI

Dalsza centralizacja prowadzi do pogłębiania konfliktu”

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku i coraz silniejsza jest świadomość tego, że mamy prawo do samodzielności w zakresie określania warunków własnego rozwoju. Definiowania tego, do jakiej przyszłości chcemy zmierzać, czy też jaki sposób życia chcemy zachować w Polsce. To trudne do zaakceptowania z perspektywy scentralizowanego projektu modernizacyjnego.

https://teologiapolityczna.pl/marek-a-cichocki-dalsza-centralizacja-prowadzi-do-poglebiania-konfliktu

 

Debata nad ustrojem”

Potrzebujemy w Polsce poważnej debaty, jak dostosować ustrój do zmieniającej się wewnętrznej i międzynarodowej polityki.

https://www.rp.pl/Felietony/304289971-Cichocki-Debata-nad-ustrojem.html

 

Urażona duma hegemona”

Berlińska wizyta Obamy, przyjmowanego, jakby wciąż pełnił swój urząd, doskonale pokazuje stan ducha dzisiejszej niemieckiej polityki, która najchętniej wyparłaby ze świadomości fakt, że rzeczywistość się zmieniła.

https://www.rp.pl/Felietony/304079960-Cichocki-Urazona-duma-hegemona.html

 

„Kupowanie czasu”

Uporczywe ignorowanie tego, czego domagają się ludzie, niezdolność do rozstrzygnięcia sytuacji kryzysowych oraz paniczne trzymanie się status quo zwiększają polaryzację, chociaż są na pewno także wyrazem potężnych interesów tych, którzy nie chcą żadnej zmiany.

https://www.rp.pl/Felietony/303179956-Cichocki-Kupowanie-czasu.html

 

Nowa fala demokracji”

Renesans demokracji, który ja widzę, oznacza koniec szczególnego liberalnego podejścia do demokracji jako kontrolowanego obszaru ściśle sformalizowanych rytuałów.

https://www.rp.pl/Felietony/303109952-Cichocki-Nowa-fala-demokracji.html

 

„Czy mamy soft power”

Polska potrzebuje własnej soft power, siły swojej atrakcyjności tu i teraz, a jakąś wskazówką w tym względzie może być atrakcyjność, jaką przed wiekami cieszyła się I Rzeczpospolita.

https://www.rp.pl/Felietony/303039958-Cichocki-Czy-mamy-soft-power.html

 

Pole bitwy: Europa”

Koniec transatlantyckiego Zachodu oznacza, że prawdziwym polem politycznej bitwy staje się dla Polski Europa.

https://www.rp.pl/Felietony/302249959-Cichocki-Pole-bitwy-Europa.html

 

Prof. TOMASZ GRZEGORZ GROSSE

Porażka na własne życzenie”

Jeśli dojdzie do hard brexitu to będzie to porażka nie tylko Theresy May, ale również strategii negocjacyjnej Brukseli, która może przynieść stronie europejskiej duże koszty politycznie i gospodarcze.

https://nowakonfederacja.pl/porazka-na-wlasne-zyczenie/

 

Skąd się wzięły kłopoty Unii?”

Skutkiem opisywanego modelu ustrojowego była nierówna suwerenność państw członkowskich – większa wśród państw największych i mniejsza w tych słabszych ekonomicznie.

https://nowakonfederacja.pl/skad-sie-wziely-klopoty-unii/

 

Dokąd zmierza polityka obronna UE? Analiza geoekonomiczna”

Celem wspólnej polityki obronnej UE jest stworzenie osobnego bieguna europejskiego w polityce światowej, a zwłaszcza niezależność strategiczna od USA, co może w perspektywie strategicznej osłabiać spójność Zachodu.

https://nowakonfederacja.pl/dokad-zmierza-polityka-obronna-ue-analiza-geoekonomiczna/

 

Czy jest alternatywa dla „motoru” francusko-niemieckiego?

Włochy z Polską próbują równoważyć współpracę francusko-niemiecką. Prawdopodobieństwo zrównoważenia tego tandemu jest jednak niewielkie.

https://nowakonfederacja.pl/czy-jest-alternatywa-dla-motoru-francusko-niemieckiego/

 

Dr OLAF OSICA

Czego nie widać. Polska wobec współpracy transatlantyckiej”, rozdział raportu IN.EUROPA: „15 lat Polski w Unii Europejskiej”

Patrząc wstecz, wydaje się zatem kwestią oczywistą, że bez członkostwa w UE rola i miejsce Polski w stosunkach transatlantyckich byłyby mniej znaczące. Jest więc też sprawą bezsporną, że tylko współpraca USA, Kanady i Europy może zapewnić wzrost pozycji Polski, podczas gdy jej rozpad będzie oznaczał słabnięcie Polski.

http://ineuropa.pl/in15/czego-nie-widac/