Zakończenie prac nad drugą i trzecią serią analiz badawczych

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace nad 2 analizami badawczymi projektu dot.:

  • zdefiniowania roli współczesnego państwa w budowaniu strategii bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wobec kryzysu w perspektywie trzech obszarów badawczych: kultury, historii oraz dyskursu publicznego, a także analizy porównawczej wybranych polityk i działań dużych aktorów europejskich (case-study): Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, oraz w perspektywie wschodniej Europy,
  • zachowania Polski wobec kryzysu z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, historycznych i wynikających z dyskursu publicznego i kontekstu regionalnego, wraz z modułem rekomendacyjnymi dla Polski.

Wyniki analiz publikowane będą w dwóch wersjach językowych w ramach ekspertyzy i publikacji projektowej, zachęcamy do śledzenia informacji dot. ww. wydania i publikacji.