Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów – 10 grudnia 2018

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych, organizowanych w ramach konferencji projektowej Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, które odbędą się 10 grudnia 2018r. od godziny 10:00.  Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom nabycie istotnych kompetencji i kwalifikacji w takich obszarach jak źródła, procesy i techniki analityczne lub zarządzanie w administracji. Warsztaty prowadzone będę przez doświadczonych ekspertów i praktyków (w tym b. Dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, Pana dr Olafa Osicę).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na konferencji i/lub na warsztatach poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: events.e-natolin.eu lub poprzez zgłoszenie mailowe na adres kdziurdzia@natolin.edu.plUdział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu gości na konferencję i warsztaty do ustalonej kwoty.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Harmonogram warsztatów:

09:30 – 10:00
Rejestracja (Aula MC-Skłodowska)

10:00 – 11:30
Wykład wprowadzający do warsztatów: studium przypadku (Polska) – Prof. UW dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa

Warsztat analityczny – dr Olaf Osica:

11:45 – 13:15
Źródła błędnej oceny rzeczywistości i błędów w analizie

13:15 – 13:45
Przerwa obiadowa

13:45 – 15:15
Cykl analityczny: główne elementy

15:15 – 15:30
Przerwa kawowa

15:30 – 17:00
Techniki analityczne i raportowanie

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: zasoby.humanistyki@natolin.edu.pl. Szczegółowy oraz zaktualizowany program konferencji oraz szczegóły dot. warsztatów, publikowane będą na stronie projektu: http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl/.

​ Konferencja organizowana na potrzeby projektu, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017 – 2019.