Udział ekspertów w krajowych i zagranicznych konferencjach i debatach w roku 2018

Tak jak w roku 2017, również w 2018 roku w ramach realizacji projektu eksperci odbyli wiele wyjazdów w celu konsultacji i ewaluacji własnych badań, które mają im pomóc w przygotowaniu analiz badawczych w projekcie, popularyzacji nauko humanistycznych oraz polskiej myśli naukowej:

Wybrane wydarzenia

Profesor Marek Cichocki wziął udział w naradzie polsko-niemieckiej grupy konsultacyjnej przy Prezydencie RP i Prezydencie RFN (Berlin, Niemcy) w debacie „Czy trzeba na nowo wymyślić Europę?” w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów (Stralsund, Niemcy).

Profesor Tomasz Grosse wziął udział w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii „Państwo w czasach zmiany” zorganizowanym przez UMCS/Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, PAN (Lublin).

Profesorzy Marek A. Cichocki i Tomasz G. Grosse wzięli udział w konferencji Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in Comparative Perspective (Uniwersytet w Oksfordzie, Wielka Brytania).

Dr Marcin Darmas uczestniczył w konferencji Les peuples et les élites dans la démocratie contemporaine zorganizowanej przez Académie des Sciences Morales et Politiques, Fundację Simone et Cino del Duca i Center for Ethics and Culture na Uniwersytecie Notre Dame (Indiana, USA).

Dr Olafa Osica wziął udział w debacie „Globalizacja. Koniec czy nowy początek?” organizowanej przez Dom Innowacji (Warszawa).

Profesor Artur Wołek uczestniczył w seminarium „Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (Kraków).

Dr Ryszarda Formuszewicz uczestniczyła w „Niemieckim Forum Polityki Bezpieczeństwa” z udziałem m.in. ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa, zorganizowanym przez Państwową Akademię Polityki Bezpieczeństwa (Berlin, Niemcy).