Sprawozdanie pokonferencyjne

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i wnioskami pokonferencyjnymi wydarzenia listopadowego:  Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, pozycja dostępna w bibliotece projektu.