Aktualizacja harmonogramu warsztatów szkoleniowych

Harmonogram warsztatów w dniu 27.11.2018 oraz 10.12.2018.