Aktualizacja harmonogramu konferencji Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu

Zaktualizowany harmonogram do pobrania:

Conference program_Natolin_26_11_2018-en