Publikacja CEN powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS6

Serdecznie polecamy Państwa uwadze rozdział podsumowujący publikację Centrum Europejskiego Natolin The aspects of a crisis. An analysis of crisis management from an economic and political perspective. Publikacja książki oraz badania interdyscyplinarne zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego o nr 2013/11/B/HS5/04170: Wyzwania zarządzania kryzysem w perspektywie ekonomicznej i politologicznej, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Summary and Conclusion (1)