Zapraszamy na konferencję projektową: Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu

Centrum Europejskie Natolin ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji

STRATEGIE POLITYCZNE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA:

W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ I KONCEPCJI W CZASACH KRYZYSU

która odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00. Partnerem konferencji jest Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie.

Obecne burzliwe zmiany w Europie (konflikty i kryzysy: militarny, migracyjny, ekonomiczny, społeczny, czy też demokracji) ujawniły rosnące zapotrzebowanie na tworzenie strategii interdyscyplinarnych. Niezwykle ważne staje się uwzględnienie nie tylko kontekstu ekonomicznego, ale także  bezpieczeństwa oraz roli nauk humanistycznych, w celu zrozumienia charakteru obecnych przemian. Konferencja stanowić będzie doskonałe forum międzynarodowe, umożliwiające wymianę opinii eksperckich oraz rezultatów badań oraz analiz – w tym projektowych, dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych. W trakcie Konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

Moduł I – Debata o Państwie (panel oraz debata publiczna):

  • Były Marszałek Sejmu, Wicepremier oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Ludwik Dorn;
  • Dr Paweł Kowal, historyk, publicysta, w latach 2005–2009 poseł na Sejm V i VI kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, były poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • Redaktor Łukasz Warzecha, m.in. przez ponad 10 lat komentator dziennika „Fakt”, były członek rady redakcyjnej kwartalnika „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, w latach 2012-2016 publicysta w tygodniku „wSieci” oraz w serwisie wPolityce.pl

Dyskusja dotycząca teorii oraz roli państwa w zglobalizowanym świecie, w perspektywie aktualnych tendencji i procesów zachodzących w Polsce i Europie.

Moduł II  – sesja wykładowa i panelowa: Polityka, strategia i bezpieczeństwo (z udziałem ekspertów zagranicznych oraz krajowych), poświęcona studiom przypadków konkretnych państw oraz wdrażaniu przez nie wybranych polityk i strategii, m.in.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania;Polska; Perspektywa Wschodnia; Perspektywa transatlantycka.

Wśród zaproszonych panelistów oraz prelegentów znajdują się m.in.:

– Prof. Csaba Törő, węgierski politolog, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Karoli Gaspar w Budapeszcie i dziekan tamtejszego Wydziału Prawa, współpracownik austriackiego Institute of European and Security Policy. Jest także zewnętrznym konsultantem Dyrekcji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

– Prof. Marek Aleksander Cichocki, kierownik projektu oraz Dyrektor Programowy Centrum Europejskiego Natolin;

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;

Dr Ulrich Speck, Senior visiting fellow w berlińskim Biurze The German Marshall Fund of the United States, a wcześniej w Waszyngtonie;

Pan Jakub Krupa, dziennikarz, aktywista społeczny,  korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Londynie, autor publikacji m. in. w Guardianie, Pulsie Biznesu, Kulturze Liberalnej, Bloomberg Businessweek Polska i słowackiej Pravdzie;

Pan Anatoliy Martsynovski, wieloletni dziennikarz i korespondent, jak również redaktor naczelny licznych serwisów oraz wydawnictw ukraińskich (m.in. Evropeys’ka  Pravda, EaP Media Freedom Watch, BBC Media Neighbourhood);

Dr Łukasz Jurczyszyn, Główny Specjalista-Analityk w Biurze Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji, krajowy koordynator badania Komisji Europejskiej DARE. Absolwent Sciences Po Lille, stypendysta programów dla doktorantów: „doskonałości Eiffel” MSZ Francji (EGIDE) oraz MNiSW Francji.

Dr Benjamin Stanley, politolog, zajmujący się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej, Visiting Research Fellow na Uniwersytecie w Sussex;

–  Pani Ryszarda Formuszewicz, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz relacji polsko-niemieckich, specjalista w Departamencie Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były pracownik PISM;

Prof. Andris Sprūds,  łotewski historyk, politolog, badacz stosunków międzynarodowych, od 2009 dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych;

oraz  wielu innych polskich oraz zagranicznych specjalistów .

Ostateczny harmonogram i wykaz ekspertów będzie aktualizowany na stronie projektu.

Jednocześnie zapraszamy także do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych, które realizowane będą etapowo – pierwsza edycja już 27 listopada 2018r. od godziny 10:00.  Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom nabycie istotnych kompetencji i kwalifikacji w takich obszarach jak źródła, procesy i techniki analityczne lub zarządzanie w administracji. Warsztaty prowadzone będę przez doświadczonych ekspertów i praktyków (w tym b. Dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, Pana dr Olafa Osicę).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na konferencji i/lub na warsztatach do dnia 20 listopada 2018 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: events.e-natolin.eu. Udział
w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu gości na konferencję i warsztaty do ustalonej kwoty.

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: zasoby.humanistyki@natolin.edu.pl. Szczegółowy oraz zaktualizowany program konferencji oraz szczegóły dot. warsztatów, publikowane będą na stronie projektu: http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl/.

​ Konferencja organizowana na potrzeby projektu, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017 – 2019.