Zakończenie I analizy badawczej

Eksperci zespołu projektowego zakończyli prace nad pierwszą analizą badawczą, dotyczącą kulturowych przyczyn systemowego kryzysu liberalnego, z uwzględnieniem perspektywy Polski. Wyniki przedmiotowych analiz podlegać będą teraz konsultacjom z ekspertami zewnętrznymi, jak również omówione zostaną na pierwszej organizowanej w styczniu 2018 r. konferencji naukowej z udziałem ekspertów międzynarodowych.