Zapraszamy na konferencję

Centrum Europejskie Natolin ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji "Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu", która odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum w Warszawie

Zarejestruj się

O projekcie

Niniejszy projekt dedykowany jest kreowaniu synergii nauk humanistycznych, administracji i zarządzania państwem.

Więcej

Forum eksperckie

Zarejestruj się i otrzymaj dostęp do eksperckiego forum Projektu

Zarejestruj się

Centrum Europejskie Natolin

Centrum Europejskie Natolin (CEN) posiada blisko 25-letnie doświadczenie w organizacji szeroko rozumianej działalności projektowej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowo-badawczej.

Więcej o CEN

Synergia nauki, administracji
i zarządzania państwem

Rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie, promowanie nowatorskich badań w obszarze wykorzystania zasobów humanistyki do diagnozowania przyczyn, skutków systemowych zagrożeń oraz rozwoju strategii zarządzania państwem, jak i doskonalenia prowadzonej polityki wewnętrznej oraz zagranicznej kraju.

Rozwój strategii
zarządzania

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w sektorze publicznym poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych, eksperckich i promowanie rozwiązań wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze humanistyki.

Promowanie
nauki

Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć badań humanistycznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

O projekcie

Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski.

Niniejszy projekt, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na program DIALOG, dedykowany jest kreowaniu synergii nauk humanistycznych, administracji i zarządzania państwem.

Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami/felietonami członków zespołu projektowego Zasoby Humanistyki (sierpień – grudzień 2018)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami członków zespołu eksperckiego opublikowanymi w mediach ogólnopolskich od sierpnia do grudnia 2018 r.  Prof. MAREK CICHOCKI „Przed 2019 rokiem: Niepewny los” Świat nieznanej przyszłości to świat, na który składają się takie strategiczne wybory, które zadecydują o naszym przyszłym losie – niestety, żaden nie da nam gwarancji pełnego sukcesu.…

Więcej

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów – 10 grudnia 2018

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych, organizowanych w ramach konferencji projektowej Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu, które odbędą się 10 grudnia 2018r. od godziny 10:00.  Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom nabycie istotnych kompetencji i kwalifikacji w takich obszarach jak źródła, procesy i techniki…

Więcej

Aktualizacja harmonogramu warsztatów szkoleniowych

Harmonogram warsztatów w dniu 27.11.2018 oraz 10.12.2018: Harmonogram-warsztaty_Zasoby humanistyki

Więcej

Aktualizacja harmonogramu konferencji Strategie polityczne i zarządzanie bezpieczeństwem państwa: W poszukiwaniu nowych rozwiązań i koncepcji w czasach kryzysu

Zaktualizowany harmonogram do pobrania: Conference program_Natolin_26_11_2018-en

Więcej

Biblioteka projektu

Uprzejmie informujemy, iż będziemy poszerzać ten moduł wraz z rozwojem projektu.

Więcej
Biblioteka projektu

Forum

Zaloguj się, aby zobaczyć wpisy na forum

Kryzys liberalnego porządku międzynarodowego?

Głównym tematem sesji poświęconej perspektywom liberalnego porządku międzynarodowego były wymiary kryzysu przywództwa świata zachodniego. Dyskusja koncentrowała się na pytaniu o stosunki Europy i Stanów Zjednoczonych w świetle prezydentury Donalda Trumpa, oskarżeń o ingerencję Rosji w przebieg wyborów prezydenckich w USA, oraz kondycji Unii Europejskiej jako aktora w polityce międzynarodowej.

Uczestnicy różnili się w ocenie kondycji ładu liberalnego akcentując z jednej strony permanentny poniekąd stan kryzysowy Zachodu po 1989 r., który nie przeszkodził w rozszerzeniu NATO i UE oraz aktywnym forsowaniu własnych reguł w polityce międzynarodowej. Z drugiej strony, podkreślano, że skala i liczba podziałów biegnących w samej Europie, a także między Europą a USA w obliczu rosnącej potęgi Chin oraz agresywnej polityki Rosji nie pozwala na nadmierny optymizm. (WĄTEK 1)

Trudność w zdefiniowaniu kondycji liberalnego ładu światowego polega także na tym, że nie ma pełnej zgody w odniesieniu do definicji samego pojęcia, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat, pomijając przełom wieku XIX i XX, ewoluowało. Liberalne normy i instytucje nadal stanowią ramy dla funkcjonowania porządku liberalnego. Problemem jest jednak słabnąca siła ich oddziaływania, która stawia pod znakiem zapytania realne znaczenie zachodniej wizji ładu.(WĄTEK 2)

Uczestnicy zwrócili także uwagą na fakt, że mimo głębokiego przekonania w Polsce o kryzysie liberalnych instytucji świata zachodniego, sama Polska wydaje się być niedotknięta skutkami tego kryzysu. Korzyści płynące z członkostwa w UE i NATO są nadal widoczne. Polska debata o kryzysie Zachodu jest zatem w dużej mierze opisem procesów zewnętrznych, a nie sytuacji doświadczanej przez instytucje państwa polskiego. ​(WĄTEK 3)

Dr Olaf OsicaDr Olaf Osica

Więcej

Etyka wobec kryzysu gospodarczego – uwagi w kontekście ostatniego panelu konferencji: „How deeply does the current crisis affect identity and values of the West?” (29.01.2018).

Ekonomiści stosunkowo rzadko analizują kwestie etyczne w kontekście gospodarczym. Niemniej ekonomia zajmuje się kryzysami, a także przedstawia sposoby ich przezwyciężania lub ścieżki niwelowania negatywnych skutków tych kryzysów dla społeczeństwa. Problem etyczny może więc dotyczyć tego, czy kryzys jest skutecznie przezwyciężany, jak również tego, czy dostosowania makroekonomiczne odbywają się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać najsłabsze grupy społeczne. Inny wymiar etyczności polityki antykryzysowej może polegać na tym, czy dostosowania są rozkładane w sposób sprawiedliwy w ramach danego systemu politycznego, czy też tylko z korzyścią dla grup najbardziej uprzywilejowanych w systemie władzy. Dotyczy to także organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych systemów gospodarczych, w ramach których państwa bardziej wpływowe politycznie mogą przenosić koszty kryzysu na te słabsze pod względem politycznym.

W trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „How deeply does the current crisis affect identity and values of the West?” (29.01.2018) jeden z paneli był poświęcony właśnie tym skomplikowanym zagadnieniom. W trakcie obrad pojawiły się następujące wątki w dyskusji, a także pytania do dalszych rozważań. (WĄTEK 1)

Po pierwsze, wielki kryzys z początku XXI wieku, jaki dotknął Zachodu, był spowodowany w dużym stopniu przez maksymalizowanie korzyści indywidualnych kosztem wspólnotowych. Kapitalizm inwestorów finansowych maksymalizował dochody stosunkowo wąskiej grupy społecznej w sposób ryzykowny dla całych społeczeństw, a wręcz dla stabilności Zachodu, jako dominującej geoekonomicznie części świata. Odbywało się to niejednokrotnie przy wsparciu ze strony instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych, które gwarantowały korzyści indywidualne, a jednocześnie niedostatecznie chroniły pozostałe grupy społeczne i cały system finansów międzynarodowych przed ryzykiem. Czy taki mechanizm funkcjonowania państw zachodnich i instytucji międzynarodowych wobec rynków finansowych można uznać za wątpliwy etycznie? (WĄTEK 2)

Tak więc ważną tendencją kultury Zachodu zdiagnozowaną w trakcie dyskusji panelowej jest przedkładanie interesów indywidualnych lub partykularnych ponad interesami wspólnotowymi (danej wspólnoty politycznej lub całego systemu politycznego). Dotyczy to prawdopodobnie podstawowych wartości Zachodu, które premiują liberalne prawa jednostek, a jednocześnie w niedostatecznym stopniu zdają się zabezpieczać interes całej wspólnoty. Można w tym kontekście zadać drugie ważne pytanie. Czy nie jest to związane z kryzysem demokracji na Zachodzie, w tym zwłaszcza w UE? (WĄTEK 3)

Po trzecie, przykład strategii antykryzysowej w strefie euro cechowało przerzucanie kosztów dostosowań na państwa pogrążone w kłopotach. Jednocześnie niewystarczające było wsparcie ze strony państw najbogatszych, zwłaszcza w celu minimalizowania kosztów społecznych tych dostosowań lub pobudzenia wzrostu i konkurencyjności gospodarczej państw objętych kryzysem. Czy taka polityka była etyczna, czy tylko dyktowana przez interesy najbardziej wpływowych państw w unii walutowej? (WĄTEK 4)

Po czwarte, poruszono wątek dostosowań post-kryzysowych na rynku wewnętrznym w UE. Niektóre państwa Europy Zachodniej zmierzają w kierunku poprawy własnej konkurencyjności gospodarczej, m.in. poprzez dążenie do harmonizowania podatków, świadczeń socjalnych i regulacji na rynku pracy w skali całej UE. Może to obniżyć konkurencyjność biedniejszych i słabiej rozwijających się państw z Europy Środkowej, które do tej pory zyskiwały przewagi na rynku wewnętrznym dzięki niskim kosztom produkcji, w tym regulacyjnym. Czy takie dostosowania w ramach UE mogą być oceniane wedle kryterium etycznego? (WĄTEK 5)

Prof. UW dr hab. Tomasz Grzegorz GrosseProf. UW dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close